Čistota diamantů, aneb Inkluze a kazy

Diamant, překrásný a hodnotný nerost. Diamant se vyznačuje vysokou hodnotou, ale také svojí jedinečností. Dá se říct, že každý diamant je unikátní a originální. A to vše jenom díky jeho vadám. Diamant je přírodní nerost, který díky svému vzniku obsahuje různé inkluze a kazy. Některé jsou větší a některé jsou menší, avšak právě tyto kazy dělají každý diamant unikátní.

Čistota diamantu

Čistotou diamantů se rozumí počet nedokonalostí, které kámen obsahuje. Čistota má zásadní vliv na cenu daného diamantu, přičemž čím čistější, tím dražší. Diamant může obsahovat 2 druhy nedokonalostí. Inkluze a kazy.

Mezinárodní stupnice čistoty diamantů

Nejčastěji používanou stupnicí (metodou) pro porovnání čistoty diamantů je stupnice od gemologické laboratoře GIA (Gemological Instutite of America).

Stupnice čistoty diamantů:

·         Flawless

Diamant neobsahuje žádné vnější ani vnitřní nečistoty viditelné při 10násobném přiblížení. Pro potvrzení této třídy čistoty se obvykle používá binokulární mikroskop s osvětlením v temném poli. Tento stupeň čistoty diamantu je extrémně vzácný.

·         Internally flawless (IF), nebo také Loup clean (LC)

Česky "čistý pod lupou" je nejvyšší třída diamantů z hlediska čistoty, používaných ve šperkařství. Diamant neobsahuje žádné vnější ani vnitřní nečistoty viditelné při 10násobném přiblížení lupou.

·         Very Very Small (VVS1, VVS2)

Velmi, velmi malé inkluze, které jsou jen obtížně zjistitelné i odborníkem při 10násobném zvětšení lupou.

·         Very Small (VS1,VS2)

Velmi malé inkluze, které jsou jen obtížně zjistitelné i odborníkem při 10násobném zvětšení pod lupou.

·         Small Inclusions (SI1, SI2)

Malé inkluze snadno zjistitelné odborníkem za použití lupy, ale neviditelné pouhým okem z korunové strany brusu.

·         Included 1 (I1), nebo také Pique 1 (P1)

Střední inkluze výrazně viditelné odborníkem za použití lupy, avšak obtížně viditelné pouhým okem z korunové strany brusu.

·         Included 2 (I2), nebo také Pique 2 (P2)

Velké a četné inkluze, velmi lehce viditelné pouhým okem z korunové strany brusu. Inkluze mírně snižují brilanci diamantu.

·         Included 2 (I2), nebo také Pique 2 (P2)

Velké a četné inkluze, velmi lehce viditelné pouhým okem z korunové strany brusu. Inkluze výrazně snižují brilanci diamantu.

Inkluze vs. kazy

Jednoduše řečeno. Inkluze jsou vnitřní vady, kazy jsou vnější vady neboli vady po obvodě diamantu.

Inkluze i kazy se standartně zkoumají lupou s desetinásobným zvětšením a každá vada se nějak označuje.

Inkluze

 • Krystaly (Crystals)– Diamant může uvnitř sebe obsahovat další mikroskopické minerály a jejich krystaly. Těmi může být například další diamant, častěji se jedná o fragmenty granátu, olivínu, kalcinu, diopsidu, spinelu, oxidu železitého nebo křemičitého.
 • Úlomky (Chips)– Mělké vyhloubení vzniklé opotřebením nebo náhodným mechanických poškozením, například prudkým nárazem.
 • Praskliny (Bruises)- Jedná se o mikroskopické praskliny, které vznikly v důsledku mechanického napětí během nárazu, ale i tlaku. Vyskytovat se mohou ve všech směrech diamantu.
 • Dutiny (Cavities)- Přírodní důlky vyskytující se na povrchu diamantu a sahající až do nitra minerálu. Dutina může vzniknout například poté, co se z diamantu uvolní krystal, který tvořil též vnitřní nečistotu.
 • Tečky (Pinpoints)- Malé světlé nebo tmavé body, které se mohou vyskytovat buďto samostatně nebo ve skupinách.
 • Mraky (Clouds) – Shlukující se tečky uvnitř diamantu mohou vytvořit efekt tzv. zamlžení.
 • Zákaly (Twinning Wisps)– Často nepřehledné vnitřní vady vzniklé poruchami růstu minerálu v kombinaci s jinými typy inkluzí – krystaly, tečky atd.
 • Peří (Feathers)– Shluk mikroskopických trhlinek tvořící útvary podobající se prachovému peří.
 • Jehly (Needles)– Jak již samotný název napovídá, jedná se o tenké a dlouhé nečistoty připomínající jehlu. Tyto světelné pruhy lze pozorovat jednotlivě, ale také ve skupinách.
 • Uzly (Knots)– Krystaly blízko povrchu diamantu podobající se uzlíkům. Vzhledem k jejich charakteristice je lze často pozorovat pouhým okem.
 • Růstové roviny (Grain Centers)– V důsledku nepravidelného růstu krystalu diamantu vznikají uvnitř kamene tmavé nebo bíle zákaly, které jsou vidět jen z určitých úhlů.

Kazy:

 • Oděrky (abrasion) - Oděrky představují sérií vroubků podél spojnice fazet, která pak působí rozmazaně a bíle. Tento kaz je důsledkem nešetrného zacházení s kameny a nevhodným uložením šperků, jež ústí ve vzájemné tření diamantů.
 • Důlky (pits) - Důlek je kaz, který obvykle vypadá jako malý bílý puntík. Vzniká v důsledku leštění diamantu, během něhož jsou z něj odstraněny inkluze v podobě teček. Důlek je drobnou dutinkou.
 • Vroubky (nicks) - Vroubky se podobají povrchovým úlomkům, které vznikají dlouhodobým nošením a opotřebením diamantu. Většinou se vyskytují na rundistě, ale objevují se i podél fazetových spojů. Kámen mohou oslabit natolik, že při úderu popraská.
 • Dvojité linky, uzly nebo zrnitý povrch (tin lines, knot lines or surface grain lines), jedná se o linky, které jsou způsobeny zdvojením nebo velkými inkluzemi orientovanými jinak než hlavní krystal. Vystupují na povrch jako viditelné čáry. Od stop po leštění lze tyto linky nebo uzly odlišit snadno. Pohybují se napříč spojením fazet. Při jejich určování je nutno vyvarovat se záměny s liniemi růstu krystalu, které jsou spatřitelné uvnitř kamene, ne na jeho povrchu. GIA ve svém certifikátu používá označení "zrnitý povrch není zobrazen", AGS zas "povrchové zrnité linie nejsou zobrazeny". Zrnitý povrch je zřídkakdy pozorovatelný pouhým okem a vzniká při krystalizaci diamantu, proto se mu nevyhne žádný kámen.
 • Nevybroušené části (naturals) - Nevybroušená část se vyskytuje na povrchu vyleštěného diamantu a jde o místo, kde byl kámen spojen s mateřským surovým nerostem. Zpravidla se nachází přímo na rundistě nebo v její blízkosti. Pojem „zoubkování (indented natural)“se používá k popisu nevybroušené části, která se objevuje na koruně nebo pavilonu. Povrch surového diamantu totiž svojí strukturou připomíná zoubkované čáry nebo malé trojúhelníčky známé jako trigony. Vše lze spatřit pomocí mikroskopu. Nevybroušené části neohrožují kvalitu diamantu, protože jsou jeho přirozenou součástí a nevznikly lomem.
 • Škrábance a stopy po broušení (scratches and wheel marks) - Nezasazené diamanty, které obchodníci skladují v diamantovém papíru, budou pravděpodobně mít spojnice fazet obroušené a mohou se na nich objevit i škrábance. Ty bývají způsobeny i opotřebením nebo kontaktem s dalšími kameny ve šperkovnici. Kvalitně zpracovaný diamant mívá všechny pozůstatky broušení dokonale vyleštěny. U příliš rychle a nepečlivě leštěných kamenů lze spatřit stopy po broušení, které působí difrakci nebo ztrátu brilance. Tyto škrábance nemají vliv na životnost diamantu.
 • Nadbytečné fazety (extra facets) - Nadbytečné fazety představují plošky, které jsou na diamantu navíc a narušují jeho symetrii. Přesahují počet fazet, který splňuje požadavky briliantového nebo stupňovitého brusu. Obvykle se používají k odstranění menších vad (nebroušené části nebo vroubky). Při určování stupně čistoty se ale k fazetám nepřihlíží. Ve skutečnosti mají diamanty s velmi vysokým stupněm čistoty často řadu dalších fazet, jež jsou výsledkem minimalizace jiných kazů.
 • Nebroušená rundista (rough girdle) - Nebroušenou rundistu definuje nepravidelný, zrnitý důlkovaný povrch. Zpravidla ji doplňují inkluze v podobě jehliček nebo peří. Takováto rundista vypadá jako voskovaná a bývá i špatně umístěna, a dokonce ji mohou doprovázet úlomky. Vyvarujte se hrubých rundist, které nejsou na omak hladké a které mohou předznamenávat přílišnou křehkost kamene.
 • Popáleniny (burn marks) - Když se diamant leští příliš rychle, může teplo vznikající třením způsobit u kovových úchytů, v nichž mívá brusič kámen uchycen, mraky. Během zasazování lze diamant poškodit vysokým žárem, který je nutný k manipulaci s metalickými krapnami. Spáleniny se obvykle snadno odstraní a nemají vliv na životnost kamene.

Opravy kazů

V některých případech lze kazy odstranit za použití moderních technologií, jako je např. použití laserového vrtání. Opravy prasklin se někdy vyplňují vysoce speciálním lomným sklem. U všech oprav nečistot ale platí, že musí být bezpodmínečně uvedeny v certifikátu kamene ("Clarity enhanced" - čistota dodatečně upravena). Klasifikace čistoty pak odpovídá čistotě kamene po úpravě.

Velké diamanty nelze zaměnit právě kvůli jejich inkluzím. Tedy v případě jejich loupeže se daný diamant musí přebrousit a tedy i snížit tím jeho hodnota, protože v případě velkých diamantů by se dalo poznat, že přesně daný diamant byl odcizen.