Krvavé diamanty (Kimberleyský proces)

Krvavé diamanty nebo také „konfliktní diamanty“. Nejedná se o diamanty špatné kvality z pohledu jejich vlastností (4C). Podle definice OSN se krvavým diamantem nazývá diamant, který pochází z oblasti kontrolované silami nebo frakcemi bojujícími proti legitimní a mezinárodně uznávané vládě a používaný k financování akcí proti legitimní vládě. Diamanty označené nálepkou „krvavé“ jsou také diamanty vytěžené ve válečné oblasti nebo v místech, která jsou ovládaná vzbouřenci, kteří z jejich prodeje financují nákup zbraní.

Jednoduše řečeno, krvavé diamanty jsou diamanty, jenž financují terorismus či války.

Kimberleyský proces

Kimberleyský proces je určitá dohoda států a zástupců organizací diamantového průmyslu, jehož cílem je zabránit zneužívání diamantů pro financování povstaleckých a teroristických aktivit.

V praxi to znamená, že Kimberleyský proces zabraňuje, aby se konfliktní diamanty dostávaly na oficiální mezinárodní trh. 71 členských států dohlíží právě na produkci svých diamantů a obchod s nimi. Veškeré zásilky surových diamantů musí probíhat v neporušených a hlídaných přepravních obalech a každé balení musí mít osvědčení o jejich nekonfliktním původu. Veškeré zásilky se kontrolují.

V ČR upravují dovoz surových kamenů tyto zákony:

Zákon č.440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů

Nařízení Rady (ES) č.2368/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty.

V praxi se jedná o velmi důležitý proces, jenž pomáhá bojovat proti terorismu.

Veškeré diamanty nabízené na stránkách www.boolerdiamonds.com a www.diamantovekarty.cz splňují výše uvedené podmínky!